ANKIETA DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 16-25 LAT

 

1.      Czy uważasz, że narkotyki to :

a)      problem

b)      rozrywka

 

2.      Czy proponowano Ci kiedyś narkotyki?

a)      tak

b)       nie

 

3.      Ilu znasz ludzi, którzy biorą?

a)      nikogo

b)      1 osobę

c)       2-10

d)      powyżej 10

 

4.      Czy kiedykolwiek próbowałeś narkotyków?

a)      tak

b)      nie

 

jeśli tak to przejdź do pytania 6

 

5.      Czy:

a)      kusiło Cię

b)      kusi Cię

c)       nie chcesz mieć nic z tym wspólnego

 

przejdź do pytania 13

           

6.      Ile razy próbowałeś?

a)      1

b)      2-5

c)       powyżej 5

 

7.      Czy uważasz, że kontrolujesz sytuację?

a)      tak

b)      nie

 

8.      Czy przebywasz w towarzystwie osób, które biorą?

a)   tak

c)       nie

 

9.      Czy potrafisz odmówić gdy ktoś Ci zaproponuje narkotyki?

a)      tak

b)      nie

 

10.  Czy bierzesz nadal?

a)      tak

b)      nie

 

11.  Czy chcesz zerwać z nałogiem?

a)      tak

b)      nie

 

12.  Jakich narkotyków próbowałeś?

a)      marihuana

b)      amfetamina

c)       haszysz

d)      LSD

e)      kokaina

f)        heroina

g)      ekstazy

h)      inne ..................................

 

13.  Czy interesują Cię książki opisujące losy narkomanów?

a)      tak

b)      nie

 

14.  Czy książki typu: „Pamiętnik narkomanki”,  „Ćpun”,  „Heroina” :

a)      propagują branie narkotyków

b)      pomagają zerwać z nałogiem

c)       są kolejną mało znaczącą książką przeczytaną przez Ciebie

d)      przestrzegają przed braniem

 

15.  Czy próbowałeś kiedyś pomóc komuś zerwać z nałogiem?

a)      tak

b)      nie

 

16.  Czy przyniosło to efekt?

a)      tak

b)      nie

 

17.  Jaki masz stosunek do ludzi, którzy biorą?

a)      powinno utrzymywać się z nimi normalne kontakty

b)      powinno się im pomóc

c)   powinno się od nich odizolować

           

18.  Jakie są powody dla których tak dużo młodych ludzi sięga  po narkotyki?

a)      jest to teraz bardzo modne

b)      problemy w domu

c)       problemy w szkole

d)      chęć przypodobania się znajomym

e)      inne  ..............................

 

19.  Co sądzisz na temat marihuany?

a)      to nie jest narkotyk

b)      to „lekki”  narkotyk

c)       od tego się zaczyna się branie mocniejszych narkotyków

d)      to narkotyk tak samo groźny jak amfetamina

 

20.  Czy jesteś za zalegalizowaniem „trawki”?

a)      tak

b)      nie

 

21.  Jak szacujesz, ilu młodych ludzi w wieku 16-25 lat próbowało narkotyków?

a)      ok.1-5%

b)      5-20%

c)       20-50%

d)      powyżej 50%

 

22.  Jak sądzisz, czy sposób wychowywania przez rodziców ma wpływ na to czy dziecko bierze?

a)      tak

b)      nie

c)       pośrednio

 

23.  Jak uważasz, czy fakt, że w szkołach są kamery i uczniowie z poza szkoły nie są tam wpuszczani powoduje, że młodzież

ma utrudniony kontakt z dealerami?

a)      tak

b)      nie

c)       w niewielkim stopniu

 

24.  Czy uważasz, że policja stara się skutecznie walczyć z narkomanią?

a)      tak

b)      nie

c)       w niewielkim stopniu

 

25.  Czy uważasz, że raz próbując można się uzależnić?

a)      tak

b)      nie

 

ANKIETA DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

 

1.      Co Pan/ Pani sądzi o narkomanii?

a)      to największy problem XXI wieku

b)      w najbliższym otoczeniu nie widzę tego problemu

c)       jest taki sam jak 30-40 lat temu

d)      inne  .............................................

 

2.      Czy kiedykolwiek próbował/ -a Pan/ Pani narkotyków?

a)      tak

b)      nie

 

3.      Czy, gdy był/ -a Pan/ Pani nastolatkiem istniał problem narkomanii?

a)      tak, też był to wtedy duży problem

b)      nie

c)       tak, ale był to znacznie mniejszy problem

 

4.      Czy Pańscy znajomi brali?

a)      tak

b)      nie

c)       nie przypominam sobie

 

5.      Czy Pańskie dziecko bierze?

a)      jestem pewna, że nie

b)      myślę, że nie

c)       nie wiem

d)      tak

 

6.      Jakie są powody dla których tak dużo młodych ludzi sięga  po narkotyki?

a)      jest to teraz bardzo modne

b)      problemy w domu

c)       problemy w szkole

d)      chęć przypodobania się znajomym

f)        inne  ..............................

 

7.      Czy w Pańskim domu poruszany jest temat narkomanii?

a)      tak

b)      nie

 

8.      Czy robił/ -a  Pan/ Pani swojemu dziecku jakieś testy na obecność narkotyku we krwi?

a)      tak

b)      nie, jest to zbyteczne

 

9.      Czy zna Pan/ Pani znajomych Swojego dziecka, którzy biorą?

a)      tak

b)      wydaje mi się, że nie ma takich znajomych

c)       nie

 

10.  Jak zareagowałbyś/ -ałabyś  , gdyby  dowiedział/ -a się Pan/ Pani, że Pańskie  dziecko bierze narkotyki?

a)      przeprowadził/ -a z nią /nim poważną rozmowę

b)      zabrał/ -a do psychologa

c)       zwrócił/ -a się do odpowiedniej placówki pomagającej zwalczać ten problem

d)      załamał/ -a się

 

11.  Czy uważa Pan/ Pani, że sposób w jaki wychowuje Pan/ Pani swoje dziecko ma wpływ na to, czy bierze narkotyki?

a)      tak

b)      nie

c)       częściowo

 

12.   Co sądzi Pan/ Pani na temat marihuany?

a)      to nie jest narkotyk

b)      to „lekki”  narkotyk

c)       od tego się zaczyna się branie mocniejszych narkotyków

d)      to narkotyk tak samo groźny jak amfetamina

 

13.  Czy jest Pan/ Pani za zalegalizowaniem trawki?

a)      tak

b)      nie

 

14.    Jak Pan/ Pani szacuje, ilu młodych ludzi w wieku 16-25 lat próbowało narkotyków?

a)      ok.1-5%

b)      5-20%

c)       20-50%

d)   powyżej 50%

 

15.     Czy uważa Pan/ Pani, że policja stara się skutecznie walczyć z narkomanią?

a)      tak

b)      nie

c)       w niewielkim stopniu

 

W ankiecie brało udział 50 osób.

 

Wyniki ankiety dla młodzieży

 

Pyt.1

Czy uważasz, że narkotyki to :

problem – 44     

rozrywka – 6   

 

Pyt.2

Czy proponowano Ci kiedyś narkotyki?

Tak – 36

 Nie - 14

 

Pyt.3

Ilu znasz ludzi, którzy biorą?

Nikogo – 0

1 osobę – 8

2 do 10 - 22

powyżej 10 – 20

 

Pyt.4

Czy kiedykolwiek próbowałeś narkotyków?

Tak - 26

Nie - 24

 

Pyt.5        dla 24 osób, które nie biorą

Czy:

kusiło Cię - 8                                                                         

kusi Cię – 4                                        

nie chcesz mieć nic z tym wspólnego  -12

 

Pyt.6   

Pyt.6-12  dla 26 osób, które próbowały

Ile razy próbowałeś?       

-                                                                    -6

2 do 5 – 4

powyżej 5 – 16

 

Pyt.7

Czy uważasz, że kontrolujesz sytuację?

Tak - 20          

Nie - 6

 

Pyt.8

Czy przebywasz w towarzystwie osób, które biorą?

Tak - 20

Nie - 6

 

Pyt.9

Czy potrafisz odmówić gdy ktoś Ci zaproponuje narkotyki?

Tak - 22

Nie  - 4

 

Pyt.10

Czy bierzesz nadal?

Tak -  8

Nie - 18

 

Pyt.11

Czy chcesz zerwać z nałogiem?

Tak - 14

Nie - 2

 

 

Pyt.12

Jakich narkotyków próbowałeś?

Marihuana - 26

Amfetamina - 20

Haszysz - 12

LSD-  4

Kokaina – 2

Heroina -  2

Ekstazy - 12

Inne:

grzyby halucynogenne, słonecznik     -4

 

Pyt.13

Czy interesują Cię książki opisujące losy narkomanów?

Tak - 26                                  

Nie - 24

 

Pyt.14

Czy książki typu: „Pamiętnik narkomanki”,  „Ćpun”,  „Heroina” :

propagują branie narkotyków – 6                                         

pomagają zerwać z nałogiem - 0

są kolejną mało znaczącą książką przeczytaną przez Ciebie - 8

przestrzegają przed braniem - 40

 

Pyt.15

Czy próbowałeś kiedyś pomóc komuś zerwać z nałogiem?

Tak - 14          

Nie – 36

 

Pyt.16

Czy przyniosło to efekt?

Tak – 6           

Nie - 8 

 

Pyt.17

Jaki masz stosunek do ludzi, którzy biorą?               

Powinno utrzymywać się z nimi normalne kontakty - 20                   

powinno się im pomóc - 26

powinno się od nich odizolować - 8

 

Pyt.18

Jakie są powody dla których tak dużo młodych ludzi sięga  po narkotyki?

Jest to teraz bardzo modne - 32

problemy w domu - 24

problemy w szkole - 24

chęć przypodobania się znajomym - 26

inne :

- chłopak, dziewczyna - 4

- ciekawość - 4

- wpływ środowiska - 4

- uzależnienie  - 4

 

Pyt.19

Co sądzisz na temat marihuany?

To nie jest narkotyk - 6

to „lekki”  narkotyk - 16

od tego się zaczyna się branie mocniejszych narkotyków - 22

to narkotyk tak samo groźny jak amfetamina - 10

 

Pyt.20

Czy jesteś za zalegalizowaniem „trawki”?

Tak - 18

Nie – 32

 

Pyt.21

Jak szacujesz, ilu młodych ludzi w wieku 16-25 lat próbowało narkotyków?

Ok.1-5% - 0

5-20% - 4

20-50% - 26

powyżej 50% - 20

 

Pyt.22

Jak sądzisz, czy sposób wychowywania przez rodziców ma wpływ na to czy dziecko bierze?

Tak - 14

Nie - 6

Pośrednio - 30

 

Pyt.23

Jak uważasz, czy fakt, że w szkołach są kamery i uczniowie z poza szkoły nie są tam wpuszczani powoduje, że młodzież ma utrudniony kontakt z dealerami?

Tak - 8

Nie - 24

w niewielkim stopniu - 18

 

Pyt.24

Czy uważasz, że policja stara się skutecznie walczyć z narkomanią?

Tak  - 10

Nie – 18

w niewielkim stopniu   - 22

 

Pyt.25

Czy uważasz, że raz próbując można się uzależnić?

Tak - 30

 Nie - 20

 

W ankiecie brało udział 50 osób.

 

 

Ankieta dla rodziców wyniki :

 

Pyt. 1

Co Pan/ Pani sądzi o narkomanii?

to największy problem XXI wieku - 38

w najbliższym otoczeniu nie widzę tego problemu - 6

jest taki sam jak 30-40 lat temu - 2

inne :                                                                          

- wzrasta z każdym rokiem - 2

- coraz młodsze dzieci sięgają po narkotyki - 2

 

Pyt. 2

Czy kiedykolwiek próbował/ -a Pan/ Pani narkotyków?

Tak - 4

Nie - 46

 

Pyt. 3

Czy, gdy był/ -a Pan/ Pani nastolatkiem istniał problem narkomanii?

tak, też był to wtedy duży problem - 0

nie - 18

tak, ale był to znacznie mniejszy problem - 32

 

Pyt. 4

Czy Pańscy znajomi brali?

Tak - 2

Nie - 24

nie przypominam sobie - 24

 

Pyt. 5

Czy Pańskie dziecko bierze?

jestem pewna, że nie - 26

myślę, że nie - 18

nie wiem - 6

tak - 0

 

Pyt.6

Jakie są powody dla których tak dużo młodych ludzi sięga  po narkotyki?

jest to teraz bardzo modne - 26

problemy w domu - 18

problemy w szkole - 20

chęć przypodobania się znajomym - s26

inne  

- brak wyobraźni w konsekwencjach - 2

- problemy z własną osobowością - 2

- bardzo małe zainteresowanie rodziców - 2

- brak kontroli rodziców, nauczycieli i policji - 2

 

Pyt.7

Czy w Pańskim domu poruszany jest temat narkomanii ?

Tak - 32

Nie - 18

 

Pyt.8

Czy robił/ -a  Pan/ Pani swojemu dziecku jakieś testy na obecność narkotyku we krwi?

Tak - 0

nie, jest to zbyteczne - 50

 

Pyt.9

Czy zna Pan/ Pani znajomych Swojego dziecka, którzy biorą?

Tak - 0

wydaje mi się, że nie ma takich znajomych -  28

nie - 22

 

Pyt. 10

Jak by Pan/ Pani zrobił/ -a   , gdyby  dowiedział/ -a się , że Pańskie  dziecko bierze narkotyki?

przeprowadził/ -a z nią /nim poważną rozmowę - 22

zabrał/ -a do psychologa - 4

zwrócił/ -a się do odpowiedniej placówki pomagającej zwalczać ten problem - 28

załamał/ -a się - 8

 

Pyt.11

Czy uważasz Pan/ Pani, że sposób w jaki wychowuje Pan/ Pani swoje dziecko ma wpływ na to, czy bierze

narkotyki?

Tak - 28

Nie - 8

Częściowo - 14

 

Pyt.12

Co sądzi Pan/ Pani na temat marihuany?

to nie jest narkotyk -  2

to „lekki”  narkotyk -   4

od tego się zaczyna się branie mocniejszych narkotyków - 28

to narkotyk tak samo groźny jak amfetamina - 16

 

Pyt.13

Czy jest Pan/ Pani za zalegalizowaniem trawki?

Tak - 2

Nie - 48

 

Pyt.14

Jak Pan/ Pani szacuje, ilu młodych ludzi w wieku 16-25 lat próbowało narkotyków?

ok.1-5% - 0

5-20% -16

20-50% - 18

powyżej 50%  - 16

 

Pyt.15

Czy uważa Pan/ Pani, że policja stara się skutecznie walczyć z narkomanią?

Tak - 6

Nie - 20

w niewielkim stopniu - 24

 

PODSUMOWANIE

 

        Z ankiet wynika, że aż 52% młodych ludzi próbowało narkotyków. Natomiast tyle samo procent rodziców jest pewna, że ich dziecko nie bierze oraz 36% myśli, że nie. Natomiast żaden rodzic nie zrobił swojemu dziecku testu na obecność narkotyku we krwi, gdyż uważa, że jest to zbyteczne. Tylko czterech rodziców przyznało się do tego, że próbowało narkotyków. Każdy z nastolatków, który próbował palił marihuanę. Tylko dla 6osób była to jednorazowa przygoda. Dużo osób sięgnęło po amfetaminę i inne mocne narkotyki. Aż 23% spośród tych, co biorą uważa, że nie kontroluje sytuacji. 56% rodziców uważa, że sposób wychowania przez nich dzieci ma wpływ na to czy biorą, czy nie. Na to samo pytanie tylko 28% młodych ludzi wypowiedziało się, że sposób wychowania rodziców ma na nich taki wpływ. Wynika z tego, że rodzice powinni więcej czasu poświęcać swoim dzieciom i mieć z nimi lepsze relacje.